ארכיון

תאריך פרסום כותרת מכרז תאריך סיום קישורים
20.06.24 מכרז מסגרת מס 04.24 למתן שירותי הפקת אירועים 17.07.24
17.06.24 דחיית מועד מפגש הבהרות לקול הקורא 01/2024 20.06.24
29.05.24 מכרז כח אדם מס' 02/2024 – מנהל/ת תחום פרויקטים ברשות 10.06.24
10.04.24 מכרז כח אדם פומבי מס' 01/2024 הזמנה להגשת מועמדות למשרת מנהל תחום פרויקטים 30.04.24
21.02.24 מכרז מס' 03.24 למתן שירותי תחזוקת אתרים תוכן וניהול מדיה 14.03.24
23.01.24 מכרז פומבי מס' 01/24 למתן שירותי מחשוב לרשות לפיתוח הנגב *לתשומת לב המציעים חוברת מכרז מעודכנת 08.02.24
22.01.24 מכרז פומבי מס 02/24 למתן שירותי תחזוקת אתרים תוכן וניהול מדיה *לתשומת לב המציעים חל עידכון בחוברת במכרז 08.02.24
27.12.23 קול קורא למועמדים ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה 20.01.24
20.11.23 הודעה על כוונה לבצע מיזם משותף להפעלת תוכנית לפיתוח תחום התעסוקה בנגב 07.12.23
20.11.23 מכרז למתן שירותי ייעוץ וליווי פרויקטים כלכליים 21.12.23
06.11.23 קול קורא להקצאת קורסי תוכן בתחום החינוך הטכנולוגי במסגרת תוכנית "נגב קוד" לרשויות מקומיות בנגב 21.12.23
04.09.23 קול קורא לתוכנית מלגות לפיתוח והשבחת ההון האנושי ברשויות המקומיות בנגב 21.09.23
21.08.23 קול קורא לתמיכה בתוכנית "נגב סל" לרשויות מקומיות בנגב 16.11.23
13.08.23 מכרז לאיתור מועמדים לכהונת מנכ"ל הרשות 13.09.23
24.07.23 קול קורא לתמיכה בתוכניות מצויינות בנגב לשנת הלימודים תשפ"ד 2023-2 16.11.23

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!