ארכיון

תאריך פרסום כותרת מכרז תאריך סיום קישורים
18.05.23 הודעה על הארכת מכרז ליסינג תפעולי 01.23 – הארכה שנייה 19.05.23
02.05.23 שאלות ספקים והבהרות עורך מכרז פומבי מס׳ 01/2023 למתן שירותי השכרת כלי רכב בליסינג תפעולי 11.05.23
18.04.23 מכרז מספר 01/2023 – מתן שירותי השכרת כלי רכב בליסינג תפעולי 19.05.23
17.04.23 הודעה על הארכת מכרז ליסינג תפעולי 07.05.23
01.12.22 קול קורא למועמדים מהנגב להגיש מועמדות למכינה קדם רפואית 31.12.22
03.07.22 קול קורא לתמיכה בשגרות תרבות לשנת 2022 15.09.22
25.05.22 מכרז מס' 02/2022 – למתן שירותי תוכן וביצוע קורסים בתחומי החינוך הטכנולוגי עבור רשויות מקומיות בנגב. 27.06.22
25.05.22 מכרז מס' 01/2022 – ניהול פרויקט עידוד הכדורסל בקרב ילדים ונוער במרחב הנגב 27.06.22
13.12.21 נוהל מלגות תואר שני מנהל ומדיניות ציבורית – עדכון 27.12.21
14.10.21 מכרז מס' 5/2021 – השכרת משרדים בבאר שבע עבור הרשות לפיתוח הנגב 14.11.21
30.05.21 מכרז פומבי מס' 03/2021 – עידוד הכדורסל בקרב ילדים ונוער במרחב הנגב 20.06.21
28.04.21 רכז למגזר הערבי 12.05.21
10.03.21 מנהל תחום חינוך חברה וקהילה 25.03.21
22.02.21 מנהל תחום חינוך חברה וקהילה 09.03.21
01.02.21 שירותי בקרה ומעקב פרויקטים לרשות לפיתוח הנגב 01.03.21

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!