ארכיון

תאריך פרסום כותרת מכרז תאריך סיום קישורים
24.03.19 דרוש/ה רכז/ת עירוניות וחדשנות בירוחם 24.03.19
21.03.19 דרוש סטודנט למחלקת פיתוח כלכלי פרויקטים -מיזם ביזבנגב 21.03.19
21.03.19 דרוש/ה רכז/ת מחקר ומידע 21.03.19
12.03.19 מכרז פומבי מס' 04/2019- למתן שירותי איסוף, טיוב ואינטגרציה למידע. 12.03.19
12.03.19 שאלות ותשובות הבהרה במכרז מס' 04/19- מכרז למתן שירותי איסוף, טיוב ואינטגרציה למידע. 12.03.19
12.02.19 פרוטוקול מפגש מציעים מיום 12.2.19 במכרז מס' 02/19 12.02.19
29.01.19 הזמנה להגשת הצעות עבור מחקר "עוצמת מותג קסם המדבר" 29.01.19
28.01.19 שאלות ותשובות הבהרה במכרז מס' 11/18- מכרז לאספקת מערכת לניהול קולות קוראים עבור הרשות לפיתוח הנגב. 28.01.19
28.01.19 אספקת מערכת לניהול קולות קוראים עבור הרשות לפיתוח הנגב 28.01.19
15.01.19 הזמנה להגשת הצעות עבור מחקר "מדדים ומדידה של פסטיבל דרום אדום 15.01.19
09.12.18 דרוש סטודנט למחלקת פיתוח כלכלי פרויקטים -מיזם ביזבנגב 09.12.18
05.12.18 הארכת מועד – סקירת מצב ופוטנציאל תיירות בדואית (הוארך ל05/12) 05.12.18
28.11.18 מתן שירותי יח"צ, ייעוץ תקשורת ודוברות לרשות לפיתוח הנגב 06.18 28.11.18
18.11.18 שאלות ותשובות הבהרה למכרז מסגרת פומבי מס' 8/2018 למתן שירותי תוכן וביצוע קורסים בתחומי החינוך בטכנולוגי עבור רשויות מקומיות בנגב. 18.11.18
18.11.18 מתן שירותי ייעוץ, בניית מדדים וביצוע מחקרים בתחומי מדעי החברה, והפקת דו"ח מסכם לבניית סל חברתי 18.11.18

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות