קול קורא לתמיכה בתוכנית "נגב סל" לרשויות מקומיות בנגב

הרשות לפיתוח הנגב מפרסמת בזאת קול קורא להגשת בקשות לתמיכה בהפעלת תוכנית
"נגב סל" לרשויות מקומיות בנגב, כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב – 1991
(להלן: "התוכנית"), הכל כמפורט במסמכי הקול הקורא ובנספחיו (להלן יחד: "הקול
הקורא").

 

עקב המצב הביטחוני ולתקופה עד ליום 16.11.23 (מועד הגשת הבקשות) ניתן יהיה להגיש את הבקשות בקולות קוראים:

מס' 03/2023- לתמיכה בתוכניות מצויינות בנגב לשנת הלימודים תשפ"ד (2023-2024)

מס' 04/2023 – לתמיכה בתוכנית "נגב סל" לרשויות מקומיות בנגב  לשנת הלימודים תשפ"ד (2023-2024)

 

באמצעות דואר אלקטרוני על ידי סריקת הבקשה בשלמותה וצרופה להודעת המייל.

את הבקשה יש להגיש למייל: rinat@negev.co.il    בסמוך לאחר הגשת הבקשה יש לוודא את קבלת המיל עם רינת בטלפון 08-6705104.

ההגשה באחריות המגישים בלבד.

  • מובהר כי הגשה באופן זה תתאפשר לקולות הקוראים שבכותרת בלבד.
  • כמו כן ניתן להגיש ידנית בתאום מראש.

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות