מתן שירותי בקרה ומעקב פרויקטים בתחומי הבינוי והתשתיות של מבני ציבור, התכנון ופיתוח תשתיות

מטרת המכרז לבחור גוף מפעיל: יחידים, שותפויות רשומות או תאגידים לצורך מתן שירותי בקרה ומעקב פרויקטים בתחומי
הבינוי והתשתיות של מבני ציבור, התכנון ופיתוח תשתיות לרשות לפיתוח הנגב תוך תאום מלא עם מנכ"ל הרשות ועל פי הנחיות הרשות.

ניתנת בזאת הארכת מועד להגשת הצעות במכרז האמור עד יום חמישי 11/02/2021 , בשעה 15:00.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!