מכרז מספר 01/2023 – מתן שירותי השכרת כלי רכב בליסינג תפעולי

הרשות לפיתוח הנגב (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי השכרת כלי רכב בליסינג תפעולי.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!