מכרז לאספקת שירותי הגברה ותאורה לאירועים – אוני' בן גוריון

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מזמינה בזה הצעות לאספקת שירותי הגברה ותאורה לאירועים.

 

המועד האחרון להגשת ההצעות: יום חמישי,27/2/20,עד השעה 15:00, בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!