מכרז לאיתור מועמדים לכהונת מנכ"ל הרשות

הרשות הינה תאגיד סטטוטורי שהוקם בחוק הרשות לפיתוח הנגב, תשנ"ב 1991- )להלן: "החוק"(, הרשות
הוקמה על מנת לתמוך ולעסוק בפיתוח הנגב בתחומים השונים בין תפקידיה ליזום ולעודד הכנת תוכניות
לפיתוח הנגב, לעודד פיתוח כלכלי בנגב, לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים העוסקים בפיתוח
הנגב, לספק מידע וליזום מחקרים בנושאים כלכליים וחברתיים בנגב, קידום פעולות לפיתוחו החברתי
והמדעי-טכנולוגי של הנגב, הכל כקבוע בחוק.
מדיניותה הנוכחית של הרשות לפיתוח הנגב מקדמת פרויקטים בתחום העסקי-כלכלי אליו שואפת הרשות
להרחיב את פעילותה.
לרשות, מועצה ומנהלת הכוללת קשת רחבה ומייצגת של גורמים בנגב ובכללם – נציגי הממשלה, ראשי כל
הרשויות בנגב, נציגי מוסדות להשכלה גבוהה, התאחדות התעשיינים, התאחדות המלאכה והתעשייה, נציגי
ההסתדרות החדשה, הסתדרות הפועלים החקלאיים, ארגוני העצמאים, הסוכנות היהודית, הקרן הקיימת
לישראל, חברי כנסת, תושבי הנגב ונציגי ציבור.
על פעילות הרשות לפיתוח הנגב ניתן לקרוא באתר הרשות il.co.negev.www
בכל מקום במודעה זו ובכל מסמך נלווה אחר בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.
מתכונת הליך האיתור אמנם מנוסחת בלשון זכר, אך היא מכוונת לנשים ולגברים כאחד.

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות