הרשות הוקמה על מנת לתמוך ולעסוק בפיתוח הנגב בתחומים השונים. בין תפקידיה ליזום ולעודד הכנת תוכנית לפיתוח הנגב, לעודד פיתוח כלכלי בנגב, לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים העוסקים בפיתוח הנגב, לספק מידע וליזום מחקרים בנושאים כלכליים וחברתיים בנגב.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!