מכרז מס' 5/2021 – השכרת משרדים בבאר שבע עבור הרשות לפיתוח הנגב

הרשות לפיתוח הנגב (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת קבלת הצעות השכרת משרדים בבאר-שבע עבור הרשות לפיתוח הנגב.
ניתן להגיש הצעות עד ליום 4.11.21 בשעה 15:00.

הבהרה:

לאור שגיאה שחלה בפרסום באתר בנוגע למועד הגשת ההצעות למכרז מס' 05/2021- השכרת מבנים לרשות לפיתוח הנגב,

מובהר בזאת כי מועד הגשת ההצעות למכרז יהא עד ולא יאוחר מיום 14.11.2021 בשעה 15:00.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!