הודעה על הארכת מכרז ליסינג תפעולי

הוחלט על מתן הארכות מועדים במכרז מס' 01.23 בנושא: למתן שירותי השכרת כלי רכב

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!