מכרז מס' 06/2019- פנייה לקבלת הצעות להפעלת מערך למידה דיגיטלית לצורך תגבור למבחני הבגרות עבור מקצוע המתמטיקה לתלמידי התיכון בנגב

*מטעמי נוחות המודעה מנוסחת בלשון זכר, אולם פונה לשני המינים.

ניתן להגיש את ההצעות עד ליום 5.9.2019 בשעה 12:00

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות