מכרז מס' 08.2019 – ניהול פרויקט תיירות בדואית- קסם המדבר החוויה הבדואית בנגב 14.11.19(003)

הערה: הרשות לפיתוח הנגב (להלן: "הרשות") מודיעה בזאת על הארכת מועד להגשת הצעות למכרז שירותי ניהול פרויקט תיירות בדואית – "קסם המדבר" החוויה הבדואית בנגב- את ההצעות יש להגיש לא יאוחר מיום 15.12.2019 בשעה 13:00

נציג הרשות, אליו יש להפנות את כל שאלות ההבהרה בהקשר למכרז זה היא גב' הילה מלול כתובת דוא"ל hila@negev.co.il
כל הפניות ייעשו בכתב בלבד וייענו בכתב בלבד.

באחריות המציע לוודא כי השאלות נתקבלו על ידי נציג הרשות בטלפון 08-6705112.
ניתן יהיה לפנות בשאלות עד ליום שלישי 26.11.2019 בשעה 15:00.
תשובות ההבהרה, אשר ירוכזו במסמך כתוב, תתפרסמנה באתר הרשות עד ליום שני 02.12.2019  בשעה 13:00

 

את המעטפה יש למסור במסירה אישית לתיבת המכרזים במשרדי הרשות לפיתוח הנגב, בכתובת שדרות רגר 22 בניין בית הנשיאים קומה 3 באר שבע, לא יאוחר מיום שני 09.12.2019 בשעה 13:00

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות