תוכנית מלגות לתכנית מנהיגות בבריאות בנגב תשפ"א

לאור הצורך בקידום מערכת הבריאות בנגב, הוחלט על שיתוף פעולה בין אוניברסיטת בן גוריון ובין הרשות לפיתוח הנגב, לפתוח מסלול הכשרה מיוחד במסלול מנהיגות אשר יפנה לאנשי בריאות המתגוררים ועובדים בנגב, כדי
להכשיר את דור העתיד של מנהיגי הבריאות אשר ימשיכו להצעיד קדימה את מערכת הבריאות בנגב וישמשו כקטליזטורים לשינוי, תוך חיבור הדוק לשטח ולעשייה הרפואית וקידום הבריאות. הלימודים יאפשרו בניית רשת
של משפיעים מכלל חלקי מערכת הבריאות, אשר יפעלו בשיתוף להובלת שינוי אל מול האתגרים הייחודיים של מערכת הבריאות בנגב.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!