שירותי בקרה ומעקב פרויקטים לרשות לפיתוח הנגב

הרשות לפיתוח הנגב מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי בקרה ומעקב פרויקטים לרשות לפיתוח הנגב.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!