רכז למגזר הערבי

משרה זו מיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים.

הרשות לפיתוח הנגב (להלן: "הרשות") הינה רשות סטטוטורית שהוקמה עפ"י חוק בשנת 1991. תפקידיה העיקריים של הרשות הינם: קידום פעולות לפיתוחו הכלכלי, החברתי והמדעי-טכנולוגי של הנגב; תיאום בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים העושים לפיתוחו של הנגב; ייזום פעולות ליישובו של הנגב ועוד. הרשות מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם מתאימים להגיש מועמדות למשרת רכז למגזר הערבי. מובהר בזאת כי בכל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!