קול קורא למועמדים מהנגב להגיש מועמדות למכינה קדם רפואית

מערכת הבריאות מתמודדת עם אתגרי אי שוויון ופערים בין פריפריה למרכז, המתבטאים בין היתר בחוסר כוח אדם המשליך באופן מיידי על איכות שירותי הרפואה הניתנים לאזרחים בפריפריה. לאורך שנים ניסתה הממשלה כלים שונים על מנת לשנות מצב זה ולהרחיב את מצבת הרופאים בפריפריה, אך הבעיה טרם נפתרה. בכדי להתמודד עם מצב זה, מוצע לפעול בכיוון חדש – מתוך ניתוח משתנים המשפיעים על עבודת רופאים בפריפריה, עלה כי המשתנה בעל התאימות הגבוהה ביותר להשפיע על התמדת רופאים בעבודה בפריפריה הוא היות הרופא בן המקום שלמד באזור בו גדל. הרשות לפיתוח הנגב רואה בחזונה פיתוח כלכלי וחברתי של הנגב ומתוך כך מקדמת בשנים האחרונות תכניות בבריאות לצמצום בין הפריפריה למרכז. הרשות לפיתוח הנגב בשיתוף תכנית "אילנות" של משרד הבריאות מבקשים לקדם מכינה קדם רפואית אשר תכלול הכנה לראיונות קבלה ולמבחנים ממוחשבים לאוניברסיטת בן גוריון לשנת לימודים תשפ"ד, וזאת על מנת לתת להגדיל את סיכוייהם להתקבל ללימודי רפואה.

 

 

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!