קול קורא להקצאת קורסי תוכן בתחום החינוך הטכנולוגי במסגרת תוכנית "נגב קוד" לרשויות מקומיות בנגב

הרשות לפיתוח הנגב מפרסמת בזאת קול קורא להגשת בקשות להקצאת קורסי תוכן בתחום החינוך הטכנולוגי במסגרת תוכנית "נגב קוד" לרשויות מקומיות בנגב, כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב – 1991 (להלן: "הקורסים"), הכל כמפורט במסמכי הקול הקורא ובנספחיו (להלן יחד: "הקול הקורא").

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!