נוהל מלגות תואר שני מנהל ומדיניות ציבורית – עדכון

בהמשך לפרסום נוהל המלגות לפיתוח והשבחת ההון האנושי ברשויות המקומיות בנגב לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית, התפנו 4 מקומות נוספים לקבלת המלגה, הנוהל פונה לסטודנטים אשר החלו את לימודי התואר בסמסטר א' תשפ"ב בתאריך 17.10.2021 תשפ"ב סטודנטים המעוניינים להצטרף לתכנית מוזמנים להגיש מועמדות בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים עד ליום 21.12.21 למייל [email protected]

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!