מנהל תחום חינוך חברה וקהילה

הרשות מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם מתאימים להגיש מועמדות למשרת מנהל תחום חינוך חברה וקהילה.

בקשות להשתתף במכרז בצרוף תעודות ואישורים, תיאור קורות חיים בדגש על ניסיון רלוונטי למשרה זו והמלצות,יש להגיש במייל לאורלי גבאי office@negev.co.il ,יש לרשום בכותרת המייל "מכרז כ"א מנהל תחום חברה.

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות