מנהל תחום חינוך חברה וקהילה

הרשות מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם מתאימים להגיש מועמדות למשרת מנהל תחום חנוך חברה וקהילה. 50% משרה.

 

 

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!