מכרז פומבי 02/2017 קבלת שירות לקידום קשרי ממשל וקשרי רשויות

הרשות לפיתוח הנגב מזמינה בזאת הצעות לשירותי ייעוץ , וקידום הקשר המקצועי, בין הרשות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך וכן ביצוע פעולות מעקב ובקרה אחר הליכים משפטיים , מטעם הרשות.

שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד יום רביעי בתאריך ה-2/3/2017 בשעה 14:00, לגב' רינת הררי בכתובת מייל rinat@negev.co.il

הצעות ניתן להגיש עד יום חמישי בתאריך ה-9/3/2017 בשעה 14:00, את המעטפה יש למסור במסירה אישית במשרדי הרשות לפיתוח הנגב, בית הנשיאים בכתובת שדרות רגר 22.

**מעודכן ל-16/2/2017

 

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות