מכרז פומבי מס' 17/9 בנושא מכרז מסגרת- למתן שירותי הפקת אירועים

הרשות לפיתוח הנגב מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הפקת אירועים עבור הרשות.

שאלות הבהרה – ניתן לשלוח עד ה-27/8/2017 בשעה 12:00, לגב' רינת הררי בכתובת הדוא"ל rinat@negev.co.il

הגשת הצעות –

הרשות לפיתוח הנגב נותנת אורכה להגשת הצעות ל"מכרז פומבי בנושא- מכרז מסגרת למתן שירותי הפקת אירועים" עד ליום 12/09/17 בשעה 14:00.

את המעטפה יש למסור במסירה אישית לגב' רינת הררי במשרדי הרשות לפיתוח הנגב, בכתובת שדרות רגר 22 בניין בית הנשיאים קומה 3 באר שבע.

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות