מכרז פומבי מס' 17/10 בנושא ניהול פרויקט עידוד הכדורסל בקרב ילדים ונוער במרחב הנגב

הרשות לפיתוח הנגב  מזמינה בזאת הצעות לניהול פרויקט עידוד הכדורסל בקרב ילדים ונוער במרחב הנגב.

שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד ה-27/8/2017 בשעה 12:00 לגב' רינת הררי בכתובת מייל rinat@negev.co.il

הצעות ניתן להגיש עד ה-5/9/2017 בשעה 12:00, את המעטפה יש למסור במסירה אישית לגב' רינת הררי במשרדי הרשות לפיתוח הנגב, בכתובת שדרות רגר 22 בניין בית הנשיאים קומה 3 באר שבע.

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות