מכרז פומבי מס' 03/2018 – שירותי ניהול תחום פיתוח כלכלי ופרויקטים

הרשות לפיתוח הנגב (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת הצעות להתקשרות למתן שירותי ניהול תחום פיתוח כלכלי ופרויקטים שמפעילה הרשות במרחב הנגב.

את המכרז יש להגיש במעטפה ולמסור במסירה אישית לתיבת המכרזים אצל הגב' זמרת דדיה במשרדי הרשות לפיתוח הנגב, בכתובת שדרות רגר 22 בניין בית הנשיאים קומה 3 באר שבע, לא יאוחר מיום 11.3.2018 שעה 12:00.

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות