מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שירותי השכרת כלי רכב בליסינג תפעולי

הרשות פונה בזאת בבקשה לקבל הצעות למתן שירותי השכרת כלי רכב בדרך של ליסינג תפעולי.

ניתנה אורכה להגשת המכרז עד ליום 21/5/2017 בשעה 12:00

ניתנת בזאת אורכה נוספת עד ליום 25.05.17 בשעה 12:00.

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות