מכרז מס' 02/2022 – למתן שירותי תוכן וביצוע קורסים בתחומי החינוך הטכנולוגי עבור רשויות מקומיות בנגב.

הרשות לפיתוח הנגב (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי תוכן וביצוע קורסים
בתחומי החינוך הטכנולוגי עבור רשויות מקומיות בנגב.
עד ליום 27.06.2022 בשעה 15:00.

ניתן לפנות בשאלות הבהרה עד ליום 12.06.2022 בשעה 12:00.

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות