מכרז למתן שירותי ייעוץ וליווי פרויקטים כלכליים

הרשות לפיתוח הנגב (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ וליווי פרויקטים כלכליים.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!