מכרז כח אדם פומבי 01/18 – עוזר/ת חשב

הרשות מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם מתאימים להגיש מועמדות למשרת עוזר/ת חשב.

בקשות להשתתף במכרז בצרוף תעודות ואישורים, קורות חיים בדגש על ניסיון רלוונטי למשרה והמלצות, יש להגיש במעטפה סגורה, עם ציון מספר המכרז על גביה,
במסירה ידנית במשרדי הרשות, שדרות רגר 22, בית הנשיאים קומה 3, עד ליום 22/2/2018 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים במחלקה המשפטית.

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות