מכרז כח אדם פומבי מס' 2020/06 תפקיד: מרכז מעקב ובקרה- מיזם ביזבנגב

למיזם "ביזבנגב" במחלקה לפרויקטים ופיתוח כלכלי ברשות לפיתוח הנגב דרוש מרכז מעקב ובקרה

*מטעמי נוחות המודעה מנוסחת בלשון זכר, אולם פונה לשני המינים.

יש לשלוח קורות חיים עד תאריך 8/11/2020 למייל [email protected]
בכותרת יש לרשום: קו"ח עבור משרת מרכז מעקב ובקרה במיזם ביזבנגב.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!