מכרז כח אדם פומבי מס' 2019/11 תפקיד: סמנכ"ל/ית

בקשות להשתתף במכרז בצרוף תעודות ואישורים, תיאור קורות חיים בדגש על ניסיון רלוונטי למשרה זו והמלצות, יש להגיש במעטפה סגורה, עם ציון מספר המכרז על גביה, במסירה ידנית במשרדי הרשות, שדרות רגר 22 ,

בית הנשיאים קומה 3, עד ליום 19.12.2019 בשעה 12:00

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל לאורלי גבאי office@negev.co.il

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות