מכרז כח אדם פומבי מס' 2019/10 תפקיד: מנהל תחום חינוך חברה וקהילה

הרשות מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם מתאימים להגיש מועמדות למשרת מנהל תחום חינוך חברה וקהילה.
מובהר בזאת כי בכל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה
ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

בקשות להשתתף במכרז בצרוף תעודות ואישורים, תיאור קורות חיים בדגש על ניסיון רלוונטי למשרה זו והמלצות,
יש להגיש במעטפה סגורה, עם ציון מספר המכרז על גביה, במסירה ידנית במשרדי הרשות, שדרות רגר 22 ,בית הנשיאים קומה 3
עד ליום 19.12.19 בשעה 15:00

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל להילה מלול במייל hila@negev.co.il

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות