מכרז כוח אדם מס' 09.18 מרכז/ת תוכן

הרשות לפיתוח הנגב

מכרז כח אדם פומבי מס' 09/18

תפקיד: מרכז/תתוכן

בקשות להשתתף במכרז בצרוף תעודות ואישורים, קורות חיים והמלצות, יש להגיש במעטפה סגורה, עם ציון מספר המכרז על גביה, במסירה ידנית במשרדי הרשות, שדרות רגר 22 ,בית הנשיאים קומה 3 ,עד ליום 11/11/2018 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים במחלקה המשפטית.

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל להילה מלול hila@negev.co.il

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות