הודעה על פטור ממכרזים

ועדת המכרזים של הרשות לפיתוח הנגב החליטה בישיבותיה מיום 09.08.16 

ליתן פטור להתקשרויות הבאות:

פרסום במוסף מגזין תיירות מיוחד דה מרקר במהלך חודש ספטמבר בטרם חגי תשרי – מדובר בספק יחיד לפי תקנה 3 (29) לאחר שבוצע בדיקת בחינת קיומם של ספקים נוספים בדרך האמורה בתקנה 3 (א) ולא נמצא כי קיים ספק אחר היכול לספק את השרות הנדרש.

מאושרת ההתקשורת בתקנה 3 (29).
כל הסבור שיש ביכולתו ליתן שירות כאמור רשאי להגיש התנגדותו תוך 14 ימים מיום פרסום ההודעה.

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות