הודעה על כוונה לבצע מיזם משותף להפעלת תוכנית לפיתוח תחום התעסוקה בנגב

הרשות לפיתוח הנגב, בהתאם להחלטת וועדת המכרזים מיום 29.08.2023 מעוניינת לבצע מיזם משותף עם עמותת דרך עמי , בהתאם לתקנה 3 (30) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג- ,1993 לצורך הפעלת תוכנית לפיתוח תחום התעסוקה בנגב תוך דגש על חיבור למקום, העמקה בזהות היהודית ולמורשת של הנגב.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!