דרוש סטודנט למחלקת פיתוח כלכלי ברשות לפיתוח הנגב

הרשות לפיתוח הנגב ) להלן: "הרשות"( הינה רשות סטטוטורית שהוקמה עפ"י חוק בשנת 1991 .
תפקידיה העיקריים של הרשות הינם: קידום פעולות לפיתוחו הכלכלי, החברתי והמדעי-טכנולוגי
של הנגב; תיאום בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים העושים לפיתוחו של הנגב; ייזום פעולות
ליישובו של הנגב ועוד. פעילות הליבה של הרשות הם: פיתוח כלכלי, חינוך, תיירות ותרבות, חברה
וקהילה ומרכז מחקר ומידע.

יש לשלוח קורות חיים עד תאריך 14/01/2021 למייל [email protected]

בכותרת יש לרשום: קו"ח עבור משרת סטודנט לרשות לפיתוח הנגב

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!