דרוש סטודנט למחלקת פיתוח כלכלי ברשות לפיתוח הנגב

הרשות לפיתוח הנגב (להלן: "הרשות")הינה רשות סטטוטורית שהוקמה עפ"י חוק בשנת 1991.
תפקידיה העיקריים של הרשות הינם: קידום פעולות לפיתוחו הכלכלי, החברתי והמדעי-טכנולוגי
של הנגב; תיאום בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים העושים לפיתוחו של הנגב; ייזום
פעולות ליישובו של הנגב ועוד.
*מטעמי נוחות המודעה מנוסחת בשלון זכר, אולם פונה לשני המינים.
למחלקת פיתוח כלכלי ברשות לפיתוח הנגב דרוש סטודנט.

יש לשלוח קורות חיים עד תאריך 08/11/2020 למייל [email protected]
בכותרת יש לרשום: קו"ח עבור משרת סטודנט במחלקת פיתוח כלכלי.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!