ניתוח עוצמת מותג קסם המדבר

מטרת המחקר: לספק תמונת מצב עדכנית וכלים משמעותיים להערכת ופיתוח המותג "קסם המדבר" והשפעתו על תחום התיירות הבדואית בנגב, ולספק בייסליין למדידת עוצמתו. בנוסף, למפות את החסמים וההזדמנויות של המותג, ואת כיווני הפעולה הרצויים להמשך.

עיקרי המתודולוגיה:

  • סקר א': 500 מרואיינים במדגם ארצי מייצג עם עיבוי לאזור הדרום לצורך בחינת מעמד המותג בהשוואה למתחרים, באמצעות מילוי עצמי של שאלון אינטרנטי.
  • סקר ב': 124 משתתפי עבר בפעילויות המותג לצורך בחינת חוויית הביקור, באמצעות מילוי עצמי של שאלון אינטרנטי הנשלח ב-SMS.
  • סקר ג': 23 תיירנים הלוקחים חלק בפעילות הממותגת, לצורך בחינת שביעות רצונם מהשירותים אשר הם מקבלים במסגרת המותג, באמצעות ראיון טלפוני.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!