ניתוח מדדים ומדידה פסטיבל "דרום אדום" – 2019

מטרת המחקר: מיפוי תמונת המצב בפסטיבל "דרום אדום"; ניתוח האימפקט הכלכלי של הפסטיבל ויצירת מדדים לבחינתו

 עיקרי המתודולוגיה: המתודולוגיה מתבססת על ארבעה מרכיבים המשלימים זה את זה:

  • ביצוע סקר בקרב מדגם של האוכלוסייה, אשר הפסטיבל עובר בתוואי השטח שלה ובמעטפת שלו;
  • ניתוח מאפייני המבקרים והמשתתפים בפסטיבל: ניתוח מאפייני סקר מבקרים (30 שאלונים) ניתוח שיח ברשתות חברתיות אודות הפסטיבל
  • ראיונות עומק עם מדגם של עסקים הפועלים בתוואי הפסטיבל
  • איתור וניתוח מדדים רלוונטיים לבחינה כוללת של הפסטיבל, במחקר זה ובמחקרים עתידיים

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!