מיפוי התיירות הבדואית, מדידת האימפקט שלה, ובחירת כיווני פיתוח עתידיים

מטרת המחקר: לספק תמונת מצב עדכנית ומיפוי של מדדי מפתח בתחום התיירות הבדואית בנגב, בכדי להעריך את התרומה הכלכלית של התיירות הבדואית, ולספק תשתית נתונים למדידת תרומה זו. בנוסף תמפה העבודה את החסמים לפיתוח הענף, ההזדמנויות ומנועי הצמיחה. עיקרי המתודולוגיה: איסוף וריכוז מקורות מידע, ראיונות עם מקורות ראשוניים, ניתוח באמצעות מדדי ביצוע מרכזיים, ניתוח תוכניות מתאר, ניתוח תמונת מצב, ניתוח SWOT, מיפוי הזדמנויות ומקורות סיוע, המלצות לגבי מנועי צמיחה ומעורבות ממשלתית.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!