• הוסף תמונה ראשית או בחר תמונת ברירת מחדל לפריטים ללא תמונה ראשית (ראה אפשרויות תבנית)

  מכרז מס' 07/2019- למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי

  *מטעמי נוחות המודעה מנוסחת בלשון זכר, אולם פונה לשני המינים. לצפייה במכרז>> לחץ כאן לצפייה בשאלות הבהרה>> לחץ כאן לצפייה בנספח ח'>> לחץ כאן ניתן להגיש את ההצעות עד ליום 9.9.2019 בשעה 12:00

 • הוסף תמונה ראשית או בחר תמונת ברירת מחדל לפריטים ללא תמונה ראשית (ראה אפשרויות תבנית)

  דרוש סטודנט למחלקת פיתוח כלכלי פרויקטים -מיזם ביזבנגב

  *מטעמי נוחות המודעה מנוסחת בשלון זכר, אולם פונה לשני המינים. לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן יש לשלוח קורות חיים עד תאריך 09/12/2018 למייל florin@negev.co.il בכותרת יש לרשום: קו"ח עבור משרת סטודנט במחלקת פיתוח כלכלי

 • הוסף תמונה ראשית או בחר תמונת ברירת מחדל לפריטים ללא תמונה ראשית (ראה אפשרויות תבנית)

  שאלות ותשובות הבהרה למכרז מסגרת פומבי מס' 8/2018 למתן שירותי תוכן וביצוע קורסים בתחומי החינוך בטכנולוגי עבור רשויות מקומיות בנגב.

  למפרט המלא לשאלות תשובות –> לחץ כאן

 • הוסף תמונה ראשית או בחר תמונת ברירת מחדל לפריטים ללא תמונה ראשית (ראה אפשרויות תבנית)

  הארכת מועד – סקירת מצב ופוטנציאל תיירות בדואית (הוארך ל05/12)

    את ההצעות יש להגיש עד לתאריך ה 05/12/2018 בשעה 15:00 במייל לידי הרשות לפיתוח הנגב- eitan@negev.co.il   למפרט המלא להגשת ההצעה –> לחץ כאן    

 • הוסף תמונה ראשית או בחר תמונת ברירת מחדל לפריטים ללא תמונה ראשית (ראה אפשרויות תבנית)

  מתן שירותי יח"צ, ייעוץ תקשורת ודוברות לרשות לפיתוח הנגב 06.18

  הרשות לפיתוח הנגב מכרז פומבי מס' 06/2018 בנושא מתן שירותי יח"צ, ייעוץ תקשורת ודוברות לרשות לפיתוח הנגב לפרטי המכרז המלאים –> לחץ כאן מועדים תהליך שאלות הבהרה עד יום 20/11/18 בשעה 12:00 הגשת הצעות עד יום 28/11/18 בשעה 12:00 נציגת הרשות, אליו יש להפנות את כל שאלות ההבהרה בהקשר למכרז זה היא הילה מלול כתובת […]

 • הוסף תמונה ראשית או בחר תמונת ברירת מחדל לפריטים ללא תמונה ראשית (ראה אפשרויות תבנית)

  מכרז כוח אדם מס' 09.18 מרכז/ת תוכן

  הרשות לפיתוח הנגב מכרז כח אדם פומבי מס' 09/18 תפקיד: מרכז/תתוכן בקשות להשתתף במכרז בצרוף תעודות ואישורים, קורות חיים והמלצות, יש להגיש במעטפה סגורה, עם ציון מספר המכרז על גביה, במסירה ידנית במשרדי הרשות, שדרות רגר 22 ,בית הנשיאים קומה 3 ,עד ליום 11/11/2018 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים במחלקה המשפטית. לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל להילה […]

 • הוסף תמונה ראשית או בחר תמונת ברירת מחדל לפריטים ללא תמונה ראשית (ראה אפשרויות תבנית)

  מתן שירותי תוכן וביצוע קורסים בתחומי החינוך הטכנולוגי עבור רשויות מקומיות בנגב. מכרז מס' 08/2018

  *מטעמי נוחות המכרז מנוסח בלשון זכר, אולם פונה לשני המינים לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן לשאלות הבהרה יש לפנות למייל –  Hila@negev.co.il שאלות הבהרה עד יום 7/11/2018 בשעה 12:00 הגשת הצעות עד יום 18/11/2018 בשעה 12:00 לצפייה במסמך שאלות תשובות>>לחץ כאן

 • הוסף תמונה ראשית או בחר תמונת ברירת מחדל לפריטים ללא תמונה ראשית (ראה אפשרויות תבנית)

  מתן שירותי ייעוץ, בניית מדדים וביצוע מחקרים בתחומי מדעי החברה, והפקת דו"ח מסכם לבניית סל חברתי

  *מטעמי נוחות המכרז מנוסח בלשון זכר, אולם פונה לשני המינים לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן לשאלות הבהרה יש לפנות למייל –  Hila@negev.co.il   לצפייה בשאלות ותשובות לחץ כאן>> הרשות לפיתוח הנגב נותנת אורכה להגשת הצעות למכרז פומבי  מס 07/2018 בנושא- מתן שירותי ייעוץ, בניית מדדים וביצוע מחקרים בתחומי מדעי החברה והפקת דו"ח מסכם לבניית "סל חברתי" […]

 • הוסף תמונה ראשית או בחר תמונת ברירת מחדל לפריטים ללא תמונה ראשית (ראה אפשרויות תבנית)

  קו"ח עבור משרת סטודנט במחלקה לתיירות ותרבות

  *מטעמי נוחות המודעה מנוסחת בלשון זכר, אולם פונה לשני המינים לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן את הבקשה בצרוף המסמכים הנדרשים יש להעביר לידי הרשות לפיתוח הנגב למייל –  rinat@negev.co.il

 • הוסף תמונה ראשית או בחר תמונת ברירת מחדל לפריטים ללא תמונה ראשית (ראה אפשרויות תבנית)

  דרוש/ה סטודנט/ית למחלקת תיירות ותרבות

  *מטעמי נוחות המודעה מנוסחת בלשון זכר, אולם פונה לשני המינים לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן את הבקשה בצרוף המסמכים הנדרשים יש להעביר לידי הרשות לפיתוח הנגב עד יום 16.10.2018 בשעה 12:00 במייל –  rinat@negev.co.il

 • איך אפשר לעזור לך?

  תודה על פניתכם!
  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות