דבר יו"ר הרשות לפיתוח הנגב

יו

הצמיחה הגדולה בהיקף פעילותה של הרשות לפיתוח הנגב והעובדה כי מדי שנה פונים אל הרשות

גורמים ממשלתיים נוספים כדי לשתף פעולה ולקחת חלק בחיזוק הנגב — מלמדות על תפקידה

החשוב של הרשות בפיתוח הכלכלי והחברתי-קהילתי של מרחב הנגב.

נבחרי הציבור כמו גם מנהלי המחלקות והאגפים ברשויות ובמשרדי הממשלה השונים רואים בצוות

הרשות לפיתוח הנגב את הכתובת הנכונה לפתח רעיון חדש, לפתוח צווארי בקבוק ביורוקרטים או

לטפל בצרכי הציבור.

הצוות המסור של הרשות לפיתוח הנגב רואה זכות מבחינתו לשמש יד ימינם של ראשי הרשויות בנגב,

כדי לסייע להם אל מול גורמי הממשלה והמרחב הציבורי.

צוות הרשות לפיתוח הנגב עושה את עבודתו במסירות ובחריצות תוך שמירה על קשר אישי ובלתי

אמצעי עם ראשי הרשויות ועם הנהלות העיריות והמועצות והאזוריות. וזאת תוך שמירה על העקרונות.

התפקיד המיוחד שהוגדר לרשות לפיתוח הנגב בהחלטה 546 אל מול הרשויות המקומיות, מלמד על

האמון שרוחשת ממשלת ישראל, ובראש ובראשונה המשרד לפיתוח הנגב והגליל — ליכולותיה של

הרשות כגוף מבצע המוביל יחד עם המשרד את יישום סעיפי ההחלטה.

בברכה,

בני ביטון

יו"ר הרשות לפיתוח הנגב

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!