newsletter
Sending
צור קשר
ביזבנגב
gonegev
*נוהל הטבת הסיוע בשכר דירה למשפחות וזוגות צעירים בשדרות וביישובי נגב מערבי הסתיים ולא ניתן להגיש בקשות בשלב זה. במידה ויחולו שינויים, תבוא על כך הודעה.

פתיחת קורס הכשרת מנהלי קהילה (נדחה)

פתיחת הרשמה לקורס הכשרת מנהלי קהילה! ניתן להרשם מספר המקומות מוגבל. הקורס יעסוק בהקניית ידע, כלים ומיומנויות בניהול קהילות תוך היכרות מעמיקה עם סוגיות מרכזיות ומגמות מתפתחות במרחב הכפרי
הקליקו לפרטים נוספים… המשך לקרוא >> פתיחת קורס הכשרת מנהלי קהילה (נדחה)