ארכיון

תאריך פרסום כותרת מכרז תאריך סיום קישורים
10.09.19 דרוש/ה רכז/ת מחקר ומידע 10.09.19
09.09.19 מכרז מס' 07/2019- למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי 09.09.19
05.09.19 מכרז מס' 06/2019- פנייה לקבלת הצעות להפעלת מערך למידה דיגיטלית לצורך תגבור למבחני הבגרות עבור מקצוע המתמטיקה לתלמידי התיכון בנגב 05.09.19
02.09.19 קול קורא לתמיכה באירועי תרבות, אמנות וספורט עבור אוכלוסיות המיעוטים, החרדים והעולים החדשים בנגב- 2019 25.09.19
25.08.19 הודעת דחייה למכרז מס' 05/2019 – מכרז מסגרת למתן שירותי הפקת אירועים 25.08.19
20.08.19 מכרז מס' 05/2019 – מכרז מסגרת למתן שירותי הפקת אירועים 20.08.19
02.08.19 מכרז מס' 05/2019 – מכרז מסגרת למתן שירותי הפקת אירועים 20.08.19
25.07.19 מתן שירותים להפעלת מערך קורקינטים חשמליים להשכרה 25.07.19
09.06.19 דרוש/ה רכז/ת עירוניות, חדשנות ואסטרטגיה בירוחם 09.06.19
01.06.19 קול קורא לתמיכה בתוכניות תרבות ברשויות מקומיות בנגב 2019 02.06.19
28.05.19 קול קורא לתמיכה במיזמי תרבות בתחומי אומנות הבמה לילדים ונוער – 2019 10.06.19
17.05.19 פנייה לקבלת הצעות מחיר ליעוץ לקידום מודל ניהולי לקריה החינוכית שיקומית תל שבע 17.05.19
28.04.19 דרוש/ה רכז/ת פיתוח קהילתי לתפקיד במרכז הצעירים ברהט 28.04.19
28.03.19 מכרז פומבי מס' 01.19- לניהול פרויקט לקידום ופיתוח התחום הטיפולי בנגב. 28.03.19
24.03.19 דרוש/ה רכז/ת עירוניות וחדשנות בירוחם 24.03.19

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!