עידוד עסקי בילוי ופנאי וחיזוק מיזמי תרבות

אנו מאמינים כי יזמי התרבות בנגב הם האנרגיה האזורית שבכוחה להצמיח את סצנת התרבות במרחב הנגב, לכן במהלך השנים תומכת הרשות לפיתוח הנגב במגוון פרוייקטים ומיזמי תרבות שונים.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!