תיירות בדואית

"קסם המדבר- החוויה הבדואית בנגב"
גיבוש המוצר התיירותי תוך עידוד יזמות מקומית ושילובם בפסטיבלים אזוריים כדוגמת לילות רמדאן ברהט ובמיזמים נוספים.
הרשות לפיתוח הנגב מאפשרת לבעלי עסקים בתחום התיירות הבדואית להצטרף לפרויקט ולקחת חלק בפיתוח התיירות בחברה הבדואית.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!