רכזי עירוניות, חדשנות וקהילה

מרכזי הצעירים הפכו בשנים האחרונות לעוגן משמעותי בקרב רוב הרשויות בנגב. התמיכה של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, יחד עם הרשות לפיתוח הנגב, סייעו בהתפתחות והעצמת המרכזים והפיכתם למוקד כוח ועניין לצעירי הנגב.

במסגרת זו, הרשות לפיתוח הנגב משתתפת במימון העסקתם של רכזי צמיחה דמוגרפית בכל מרכזי הצעירים בערי הנגב ובכך מסייעת לרשויות לחזק את התפיסה העירונית, לייצר מענה למשפחות חדשות ומתעניינים במעבר לנגב, לסייע בקידום סדר יום לטובת צעירי העיר ואף משיכת יזמויות וחדשנות.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!