מרכז מבקרים הבבא סאלי

במסגרת החלטת הממשלה 2311 מיום 20.1.2017, הוחלט על 'פיתוח תשתית תיירותית ואתר דתי בנגב באמצעות הקמת מרכז מבקרים ומורשת בנתיבות להנצחת רבי ישראל אבו חצירא, הבבא סאלי, וחשיפת מורשתו בפני הציבור המקומי בישראל ומחו"ל'.

פרויקט זה מבקש להאיר זרקור על מורשת ארוכה ומכובדת, המספרת את סיפורו של הרב, דרך מספר תחנות חייו, החל במרוקו ועד למגוריו ופטירתו בעיר נתיבות.

החלטת הממשלה מבקשת להסדיר את מתחם הקבר ולהקים מרכז מבקרים שבאמצעותו יוכלו מאות אלפי המבקרים, במהלך השנה, ליהנות ממיצגים שונים אודות פועלו וכתביו של הרב ולהיחשף לתרבות העשירה ורבת השנים של משפחת אבו חצירא. מרכז זה צפוי להפוך לעוגן תיירותי ולסייע בפתיחת מיזמים נוספים בסמיכות, להביא לפתיחת עסקים ובכך לחזק את הכלכלה המקומית בעיר ובסביבה.

החלטת הממשלה מקצה, לטובת הקמת מרכז המבקרים סכום של כ6 מ' ש"ח. בימים אלו אנו נמצאים בסיפא של הסדרת התכנון וההיתרים לקראת התחלת העבודות.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!