הקמת מרכזים לגיל הרך

במסגרת החלטת הממשלה 2025, מיום 23.09.2014, בנושא "תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום", הוקם צוות בין משרדי בהשתתפות נציגי משרד רוה"מ, משרד האוצר, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד הכלכלה, המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, התכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון, המרכז לשלטון מקומי והרשות לפיתוח הנגב, אשר גיבשו הסכמות בין משרדיות למודל הקמה והפעלה של מרכזי שירותים אינטגרטיביים לגיל הרך בתחומי הבריאות, החינוך והרווחה. הצוות הבין משרדי, באמצעות הרשות לפיתוח הנגב פרסמו קול קורא למתן תמיכה בהקמה / שיפוץ / הרחבה / הצטיידות של מרכזי שירותים אינטגרטיביים לגיל הרך ביישובי הדרום, על פי מודל הפעולה, התקצוב והתחזוקה של המרכזים לגיל הרך שגיבש.

כיום, כשנתיים לאחר פרסום הקול הקורא, ניתן למנות בהצלחה את התקדמות הפרויקטים השונים ברחבי הנגב:

  • בישוב הבדואי בשגב שלום הוקם מבנה חדש שישמש מרכז ייחודי לטיפול בגיל הרך. בחודש הקרוב צפויה להתקיים הפתיחה הרשמית.
  • בבאר שבע הוקם מבנה חדש, צפי לסיום הצטיידות ופתיחה עד לסוף השנה הנוכחית.
  • בשדות נגב ונתיבות הסתיים השיפוץ למבנים קיימים ובקרית גת צפויה להסתיים ההצטיידות.

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות