הודעה להארכת מועד בקול קורא לתמיכה בתוכניות תרבות ברשויות מקומיות בנגב 2019

הרשות נותנת בזאת הארכת מועד להגשת בקשות לקול קורא- לתמיכה בתוכניות תרבות ברשויות מקומיות בנגב 2019,

עד ליום 02.06.2019 בשעה 15:00.

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!